EXITUS (BOX)

MODEL POWER (W) CCT TYPE
E-Lite EXITUS 17001 (BOX) 4/5W DL BOX